Gwneud cwyn am yr Awdurdod Rheolei Cyfreithwyr

English Cymraeg

I wneud cwyn am wasanaeth yr Awdurdod Rheolei Cyfreithwyr, llenwch y ffurflen hon. Ar ôl gorffen, cliciwch Cyflwyno’r gŵyn.

Cofiwch na allwch chi gadw’ch gwaith ar y ffurflen hon, na dychwelyd ati rywbryd eto i’w chyflwyno.

Felly, os bydd angen rhywfaint o amser arnoch chi i lunio’ch cwyn, llwythwch ein ffurflen gwyno (DOC 2 dudalen, 239K), lawr, ei llenwi yn MS Word a’i hanfon atom dros e-bost neu drwy’r post. Mae’r ffurflen yn cynnwys cyfarwyddiadau ar gyflwyno cwyn.

I gael copi o’n ffurflen gwyno mewn print bras neu Braille, anfonwch e-bost at y tîm cwynion neu .

Os ydych chi’n gwybod beth rydych am gwyno yn ei gylch, ac os nad oes angen llawer o amser arnoch chi i lunio’r gŵyn, defnyddiwch y ffurflen isod.

Ffurflen gwyno