Ein Bwrdd – cyfrifoldebau

English Cymraeg

Mae rheolaeth weithredol yr SRA yn cael ei dirprwyo i’n Prif Weithredwr a’r tîm Gweithredol, ond ein Bwrdd sydd, yn y pen draw, yn gyfrifol am bopeth rydym yn ei wneud.

Mae hyn yn cynnwys:

 • ein diben, ein hamcanion a’n strategaeth
 • ein perfformiad yn weithredol ac yn erbyn ein cynlluniau corfforaethol a busnes
 • ein gwerthoedd a’n henw da
 • sut yr ydym yn cyflawni ein hamcanion statudol
 • sut yr ydym yn defnyddio ein pwerau cyfreithiol
 • perfformiad ein gweithrediaeth
 • ein safonau llywodraethu.

Mae ein bwrdd yn rhoi sylw penodol i’r canlynol:

 • gwneud yn siŵr ein bod yn gweithredu’n annibynnol ac er budd y cyhoedd
 • ein heffaith a’n heffeithiolrwydd
 • canfod a rheoli risgiau yn y sector
 • gwneud yn siŵr ein bod yn defnyddio ein cronfeydd yn briodol
 • gwneud yn siŵr ein bod yn gweithredu’u deg
 • gweithredu’n gyfrifol ac mewn ffordd dryloyw
 • gwneud yn siŵr ein bod yn ymddwyn yn foesegol

Mae’r Bwrdd yn dilyn rheolau Cymdeithas y Cyfreithwyr a’r Bwrdd Gwasanaethau Cyfreithiol.