Czy rozważają Państwo skorzystanie z usług prawnych?

Polish version of "Thinking of using legal services? What to expect"

Back to list of community languages

Czym jest Urząd Nadzoru Prawników (Solicitors Regulation Authority (SRA))?

Urząd Nadzoru Prawników (SRA) jest niezależnym regulatorem adwokatów i kancelarii prawnych w Anglii i Walii. Regulacji podlegają:

 • radcy prawni (prawnicy) w Anglii i Walii,
 • kancelarie prawne w Anglii i Walii,
 • kierownicy i pracownicy kancelarii, które nadzorujemy,
 • inni prawnicy, którzy uzyskali kwalifikacje za granicą, oraz
 • nieprawnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami firm świadczących usługi prawne.

Naszym celem jest ochrona obywateli poprzez sprawdzanie, czy osoby podlegające regulacjom spełniają wysokie standardy oraz poprzez podjęcie działania w momencie rozpoznania nieprawidłowości.

Nie reprezentujemy adwokatów. Izba Adwokacka to organ reprezentujący.

Co należy do naszych obowiązków?

Ustanawiamy Zasady oraz Kodeks Postępowania, które osoby podlegające regulacjom są zobligowane przestrzegać przy świadczeniu usług prawnych.

Aby upewnić się, iż osoby, które nadzorujemy, działają w interesie swoich klientów oraz w trosce o dobro społeczne, przy sprawowaniu kontroli najważniejsze są dla nas wyniki.

Sprawdzamy, czy osoby, które nadzorujemy, posiadają kwalifikacje i ubezpieczenie do świadczenia usług prawych, poprzez:

 • ustanawianie standardów kwalifikacyjnych na terenie Anglii i Walii.
 • monitorowanie organizacji, które udzielają porad i wskazówek podczas szkolenia przyszłych prawników,
 • ocenę czy osoby świadczące usługi prawne mają do tego odpowiednie predyspozycje oraz,
 • nakładanie obowiązku spełniania naszych standardów na prawników z zagranicy.

Możemy korzystać z sankcji dyscyplinarnych tj. wydawania ostrzeżeń i nakładania kar grzywny oraz ścigania sądowego kancelarii oraz indywidualnych osób. Nazywamy to decyzjami regulującymi, i zamieszczamy je na naszej stronie internetowej.

Czy możecie mi pomóc w wyborze prawnika?

Nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu porady prawnej lub poinstruować, z usług którego prawnika należy skorzystać.

Możemy udzielić Państwu informacji, które pomogą w wyborze adwokata. Zakres informacji obejmuje:

 • jak znaleźć prawnika lub kancelarię prawną na naszej stronie internetowej,
 • jak najlepiej korzystać z pomocy prawnej, oraz czego można się spodziewać od prawnika; oraz
 • szczegóły dotyczące działań, które podjęliśmy względem danego prawnika lub kancelarii, a które dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce „Check a Solicitor's record” (Sprawdź akta prawnika).

Na co powinienem/powinnam zwrócić uwagę wybierając prawnika?

Jeśli korzystają Państwo z usług prawnika lub kancelarii, przez nas nadzorowanej, powinni Państwo:

 • uzyskać informacje, których Państwo potrzebują, aby mieć możliwość świadomego wyboru w zakresie niezbędnych usług oraz tego, kto powinien je Państwu zapewnić,
 • uzyskać informacje dotyczące ceny oraz kalkulacji przewidywanych kosztów oraz jasne wyjaśnienia dotyczące opłat,
 • otrzymać zadowalający poziom usług, świadczonych przez dobrze wyszkolonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy przestrzegają przepisów prawa i naszych wymogów,
 • otrzymać usługi od doradców, dla których Państwa dobro jest kwestią priorytetową, i którzy będą traktowali w sposób poufny wszystkie informacje dotyczące Państwa sytuacji,
 • być w stanie złożyć skargę, jeśli zaistnieje problem- do samej kancelarii lub do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Służb Prawnych (Legal Ombudsman),
 • otrzymać odszkodowanie, jeśli zostanie stwierdzone, iż miał miejsce błąd oraz są Państwo uprawnieni do wniesienia roszczeń odszkodowawczych- bezpośrednio od firmy lub od jej ubezpieczyciela,
 • móc polegać na swoim prawniku lub kancelarii, jeśli skierują Państwa do innej, odpowiedniej dla danej sprawy osoby,
 • zostać poinformowani, czy którakolwiek ze stron odniesie jakieś korzyści (finansowe lub inne) w wyniku tego skierowania, oraz
 • czuć się pewnie, iż SRA podejmuje działania w sytuacji, gdy prawnik lub kancelaria nie spełniają standardów.

Co, jeśli chciał(a)bym zmienić prawnika?

Państwa prawnik jest uprawniony do przechowywania Państwa dokumentacji lub innych informacji, do momentu uregulowania rachunku.

Jeśli podejmą Państwo decyzję o zmianie prawnika w połowie toczącej się sprawy, wówczas nie otrzymają Państwo swoich akt, aż do momentu uregulowania rachunku z kancelarią/prawnikiem, z którego Państwo rezygnują.

Co, jeśli mój prawnik zalega mi z płatnością?

Jeśli stracą Państwo pieniądze, ponieważ Państwa prawnik okazał się nieuczciwy, lub nie zapłacił należących do Państwa pieniędzy, wówczas nasz fundusz kompensacyjny (Compensation Fund) może pomóc.

Mogą Państwo uzyskać informacje na temat w/w kwestii, odwiedzając naszą stronę internetową - www.sra.org.uk/claim.

Zamknęliście moją kancelarię prawną- co powinienem/powinnam w tej sytuacji zrobić?

Czasami ma miejsce likwidacja kancelarii prawnej, ponieważ została ona opuszczona, partnerzy zmarli lub przypuszczamy, iż doszło do postępowania niezgodnego z etyką zawodową (tj. radca prawny zaniedbał lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków).

Przekażemy Państwu informacje na temat tego, jak odzyskać Państwa akta, dokumentacje lub pieniądze.

Mam problem z moim prawnikiem- co powinienem/powinnam zrobić?

Są Państwo zobligowani, w pierwszej kolejności, do złożenia skargi do Państwa radcy prawnego lub kancelarii. Nie będą Państwo w stanie podjąć dalszych kroków w tej sprawie, jeśli tego Państwo nie uczynią.

Może uda się rozwiązać w ten sposób problem na drodze nieformalnej. Jeśli nie przyniesie to rezultatu, wówczas Państwa radca prawny powinien przekazać Państwu informacje na temat obowiązujących procedur składania skarg.

Po złożeniu skargi, Państwa radca prawny lub kancelaria poinformuje Państwa o tym, w jaki sposób rozpatrzy Państwa zażalenie, oraz kiedy na nie odpowie. Proszę umożliwić Państwa radcy prawnemu uporanie się ze skargą. Powinni Państwu dać mu przynajmniej 8 tygodni.

Wskazówki na temat tego, jak wnieść skargę oraz w jakim terminie należy ją wnieść można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Służb Prawnych.

Jeśli złożyli już Państwo skargę do radcy prawnego lub kancelarii, jednakże nie rozwiązali jej oni w zadowalający dla Państwa sposób, mogą Państwo skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich ds. Służb Prawnych (Legal Ombudsman) w celu uzyskania pomocy. Mogą się Państwo skontaktować z nim, dzwoniąc pod numer (0300 555 0333) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres enquiries@legalombudsman.org.uk.

Kiedy należy donieść na radcę prawnego do SRA

W większości przypadków skargi wniesione na radców prawnych dotyczą ich niskiej jakości usług i powinny zostać przedłożone Rzecznikowi Praw Obywatelskich ds. Służb Prawnych. Jeśli Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Służb Prawnych uzna, iż Państwa sprawa dotyczy naruszenia zasad, skieruje on wówczas Państwa sprawę do nas.

Jeśli złożą Państwo do nas skargę na adwokata za niską jakość usług, skierujemy Państwa do Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Służb Prawnych. Nie mamy uprawnień, aby zasądzić odszkodowanie za usługi na niskim poziomie lub zmniejszyć, bądź zrefundować Państwa koszty prawne.

Jednakże powinni Państwo zgłosić się bezpośrednio do nas, jeśli kancelaria lub ktokolwiek inny podlegający naszemu nadzorowi, prawdopodobnie złamał zasady SRA.

Istnieje kilka sposobów na przekazanie nam informacji:

Jakiekolwiek pytania?